Rabu, 21 April 2010

Sirsilah Prabu Siliwangi

Punika Prabu Siliwangi,/ Puputra Mundingsari Ageung,/ Puputra Mundingsari Leutik,/ Puputra Raden Panglurah,/ Puputra Pucuk Umum/ Puputra Sareupeun Nagara,/ Siya puputra Sunan Parung,/ Puputra Sunan Talagamanggung,/ Puputra Sunan Dampal,/ Puputra Sunan Genteng,/ Puputra Wanaperih,/ Puputra Sunan Ciptarengga,/ Puputra Satonga Asta,/ Puputra Eyang Wargasita.

Saderekna Ki Enjot Nayawangsa, / Ki Entol Panji,/ Sadulurna Nyi Asta, / Ki Dipati Talaga,/ Ki Arya Saringringan,/ Ki Mas Yudamardawa,/ Ki Mas Badapati,/ Ki Mas Wangsakusumah,/ Ki Mas Badapati,/ Ngabera Sajiwa,/ Ngabei Sacabawa,/ Ngabei Manggungyuda,/ Satowaan Candrawali,/ Satowaan Kemis, / Satowaan Salasa.

Sunan wanaperih,/ Pawarangna Nyi Masa Palembang,/ Puputra Ki Dipati Darma,/ Puputra Ki Arya Wanaraja,/ Puputra Ki Arya Danupati.

Sadulurna Ngabeui Anggadipa/ Ki Ento Adijaya,/ Raden Adiwinata,/ Raden Abdul,/ Raden Mangri,/ Raden Bito,/ Raden Betri,/ Sang Rantaka,/ Dalem Nalakerti,/ Ki Entol Wargadata,/ Ki Agustanu,/ Ki Entol Wangsataka Makucar,/ Uyut Doyot, / Uyun Lita,/ Uyun Rata.

Ki Dipati Darma/ Puputra Kiyai Wihataka./ Sadulurna Mas Sungataka,/ Ki Mas Singakarta,/ Ki Mas Panji Lasana,/ Nyi Mas Angunsari,/ Nyi Mas Icah,/ Ki Mas Darmayuda.

Ki Dipati Cibun,/ Puputra Pangeran Sacanata./ Sadulurna Raden Sumayuda,/ Raden Jawiyi,/ Raden Wangsanagara (Raden Sumayuda)./ Raden Suradiwangsa,/ Puputra Pangeran Tugung.

Saderekna Pangeran Demang, / Raden Cakranagara, / Raden Bule, / Raden Marsani, / Raden Lulud Pawangi, / Ratu Megu, / Pangeran Demang,/ Pangeran Santri Winata. / Pangeran Sacanata,/ Puputra Raden Jasuta.

Sadulurna Raden Merretadinata,/ Raden Nayawisuta,/ Raden Mabreu,/ Raden Wangsamanggala,/ Raden Kartwangsa,/ Raden Satataruna,/ Pangeran Nanamo,/ Ratu Sri Kadaton,/ Ratu Demuk, / Raden Paragi. / Raden Jasuta,/ Puputra Pangeran Wiranata.

Sadulurna Raden Jamarta,/ Raden Wangsadinata, / Raden Kutadinata, / Raden Mariyu, /Raden ……………….-o0o-Disadur Oleh : Agus Setia Permana
Cuplikan dari : Koropak 421 Teks 1
Dalam Buku : Kosmolofi Sunda, Undang A. Sudarsa dan Edi S. Ekadjati, Kiblat 2006.

Hatur Punten

Untuk perbaikan dan sarana dimohon untuk tinggalkan PESAN, Jawaban dan Hasinya dapat dilihat di BLOG SANG RAKEAN. Hatur NuhunRajah Cikuray.wmv by Agus 1960